Aquesta graella no és imprescindible que la feu, però us distraurà i us por servir de força ajuda més endavant. 

Amb les següents pistes podreu esbrinar on és cada persona del primer pis i quina mena de contrasenya té. Ajuntant les diverses contrasenyes i posades en l’ordre correcte obtindreu la clau de pas per pujar al segon pis. Si us va millor podeu descarregar la graella (cliqueu amb el segon botó) i imprimir-la.

 

 1. Koichi Sugihara és pintor, actor i pianista de jazz. I qui és ballarina no és al sofà ni la seva contrasenya és de dos dígits.
 2. La poeta no és ni a la cuina ni a la taula ni la seva contrasenya són unes sigles.
 3. Qui té la contrasenya que són sigles és al televisor, però no és poeta ni traductor ni es diu Koichi.
 4. El poeta i traductor és al sofà i la seva contrasenya és una xifra d’un dígit.
 5. Qui té la contrasenya de dos dígits és a la prestatgeria i no és escultor.
 6. L’Antoni Clapés, òbviament no és una ballarina, més aviat és al sofà llegint un llibre.
 7. Les contrasenyes amb inicials són del fotògraf i de qui és a la cuina.
 8. La Montse Iranzo no és poeta, ni la seva contrasenya són inicials ni és a taula ni a la prestatgeria.
 9. Qui sí que és a la taula no és ni pintor, ni músic, ni actor, ni escultor ni la seva contrasenya són números.
 10. La contrasenya de la Carmen Borja té el doble de dígits que el nombre de vestits de la ballarina, i, ni l’una ni l’altra han estat residents però són molt importants per a la Casa.
 11. El Miquel Travería tampoc no és ni escultor ni poeta ni la seva contrasenya són números ni sigles.
 12. Qui està mirant la tele té una contrasenya que són unes sigles.
 13. Qui té per contrasenya la inicial d’un producte és a la cuina i tampoc no és ni ballarina ni poeta.
 14. Qui ha hagut d’anar corrent al lavabo és una dona i la seva contrasenya és el nombre de vestits.
 15. Les inicials dels noms i cognoms corresponen a qui és a la taula, que, a l’igual que el Daniel Esteban, no consta que faci poesia ni dansi.
 16. La poeta és l’única que té dos dígits a la contrasenya i el fotògraf l’únic que té dues lletres.
 17. La contrasenya de qui és al sofà i la del poeta i traductor no són ni inicials ni nombre de vestits.
 18. Ni a la cuina, ni a la taula ni veient la tele no hi ha cap dona, en canvi a la prestatgeria sí.
 19. Al lavabo no hi ha cap poeta ni la contrasenya de l’Antoni Clapés té lletres ni el Koichi Sugihara mira la tele.
 20. Qui té sigles és escultor i és tan bona persona com la resta.
La contrasenya per entrar al 1r pis

ave

Podeu veure els plànols si no els teniu o anar al rebedor del primer pis amb la contrasenya de més amunt.